Image

新闻动态用户搜索意图获得方法的讨论

戳链接阅读全文:/FAQ-website/1191.html

        用户搜索意图获得方法的讨论。本文分析web网页泛化模型是将用户搜索意图为基础创建的, 但是在实现过程中并不是直接获得用户意图, 指的是在用户将初始搜索关键字提交的相应结果中, 利用文档格式、网页内容及导航类型泛化, 从而为不同搜索意图提供深入搜索导航, 从而选择用户, 使其得到相应搜索结果。

        目前, 相关用户兴趣及搜索引擎研究提出了多种方法, 此方法主要包括两种, 分别为:第一种, 对用户信息自动收集, 以此信息隐式实现用户意图分类, 也就是隐式方法。第二种, 显式给出搜索类别, 使用户进行选择, 此为显式方法。本文所提出的方法不需要创建用户模型, 也不需要和用户直接交互, 不需要大规模的数据集, 以返回结果就能够对网页模型自动刚更新。尤其是在和用户直接交互的过程中, 能够利用导航信息隐式得到用户搜索意图, 并且能够使此意图结果得到满足, 其中的导航信息与结果在文档内容变化过程中而变化。此只是考虑网页内容、导航类型及文档格式的泛化和现代泛化方法, 对导航型、信息型及事务型搜索意图方面具有一定的问题。

        所以, 在今后研究过程中, 要对搜索意图进行深入的细化, 对其中的信息需求进行全面的分析, 从而提供相应搜索结果。

“谢谢各位对乐洛的支持”

谢谢各位对乐洛的支持

上一篇:行业动态高性能的进程设计模式

下一篇:行业动态网页文本的情感挖掘与网络舆情管控

发表评论:

评论记录:

未查询到任何数据!
 • Image

  Harold McLeod

  14, July 2021

  Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Ullam, quos! Pariatur ipsum aperiam alias distinctio vel molestiae id. Aut atque sequi eius omnis et? Nesciunt blanditiis incidunt.

  Reply
 • Image

  Alex Dew

  14, July 2021

  Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Ullam, quos! Pariatur ipsum aperiam alias distinctio vel molestiae id. Aut atque sequi eius omnis et? Nesciunt.

  Reply
 • Image

  Juhon Smith

  14, July 2021

  Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Ullam, quos! Pariatur ipsum aperiam alias distinctio vel molestiae id. Aut atque sequi eius omnis Nesciunt blanditiis.

  Reply

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

客户成功团队+专属的服务流程+无缝密切对接服务

在线咨询

点击这里给我发消息 网站建设咨询

点击这里给我发消息 电商托管咨询

点击这里给我发消息 企业服务咨询

点击这里给我发消息 礼品定制咨询

在线咨询

免费通话

24小时免费咨询

请输入您的联系电话,座机请加区号

免费通话

微信扫一扫

微信联系
返回顶部